آزمون ارزیابی محیط یادگیری خانه

معرفی کوتاه :

پايه­ هاي اصلي كنش­ هاي ارتباطي، شناختي، عاطفي و هيجاني، در چند سال نخست زندگي شكل مي­‌گيرد. معمولاً در اين سال­ ها كودك، اگر نه همه وقت خود، بیشترین زمان را در خانه و در ارتباط با پدر و مادر مي‌گذراند. “محيط یادگیری خانه” اصطلاحي است که به ساختار محيط اوليه كودك و آنچه در آن مي‌گذرد، اشاره دارد و در اكثر مطالعات مربوط به سال­ هاي نخست كودكي بدان پرداخته می‌شود. مجموعه آزمون های ارزیابی محیط یادگیری خانه در پنج بخش طراحی شده است.

بخش های مجموعه آزمون های ارزیابی محیط یادگیری خانه :

نخستین بخش “آزمون ارزیابی محیط یادگیری خانه. پرسشنامه” است که به منظور ارزیابی مواردي كه در مشاهده محيط خانه توسط مشاهده­ گران در مدت كوتاه امکان‌پذیر نيست طراحی و  با 91 گويه توسط والدين تکمیل مي­‌شود.

دومین بخش “آزمون ارزیابی محیط یادگیری خانه، مشاهده” است که شامل 62 ماده است و 10 ماده بر اساس فراواني، 41 ماده بر پایه مقیاس درجه‌بندی ليكرت و 11 ماده نيز  به صورت دو ارزشی (بلي و نه) نمره­ گذاري مي­ شود.

سومین بخش “آزمون ارزیابی محیط یادگیری خانه. تکلیف محور” است که از مادر خواسته می­ شود همراه با کودک یک کتاب داستان مصور (كتاب پارسا و پريسا) را بخوانند و مشاهده ­گر رفتارهای والد را ارزیابی می­ کند.

چهارمین بخش “آزمون ارزیابی محیط یادگیری خانه. پایش روزانه” است که در این ابزار فعالیت‌هایی که کودک در طول روز و تا موقع خواب انجام می‌دهد در هر 15 دقیقه توسط والد ثبت می‌شود. دو روز به منظور ارزیابی دقیق‌تر تعداد، نوع و زمان فعالیت‌ها ثبت آنها در دو روز (يك روز تعطيل و يك روز غیرتعطیل) انجام می‌شود.

پنجمین بخش “آزمون ارزیابی محیط یادگیری خانه، محیط سواد خانه”  است که از دو بخش تشکیل شده، بخش نخست سؤال­ هایی درباره فعاليت­ هايي است كه والد به تنهایی و یا همراه با فرزندش انجام مي ­دهد. در بخش دوم نیز عبارت‌هایی درباره نظرات و باورهای والدین در رابطه با آموزش کودکان بیان شده است.

 

معرفی مولفه ­های آزمون: تمامی این 5 بخش در دو مولفه خلاصه می­‌شوند:

    1. عوامل مربوط به والدین

شركت در فعاليت­ هاي سوادآموزي معمول

مشاركت حمايتگرانه والد

    1. عوامل مربوط به محيط فيزيكي

محيط زندگي كودك

دسترسی به امکانات و مواد يادگيري مناسب

 

مدت زمان لازم برای اجرای آزمون:

ارزیابی محیط یادگیری خانه. پرسشنامه: حدود 45 دقیقه

محیط یادگیری یادگیری خانه. مشاهده: حدود 1 ساعت

ارزیابی محیط یادگیری خانه. تکلیف محور: حدود 30 دقیقه

ارزیابی محیط یادگیری خانه. پایش روزانه: حدود 1 ساعت

ارزیابی محیط یادگیری خانه: (سواد) حدود 30 دقیقه

تعداد کل تست­ دهندگان تابه حال: بیش از 700 نفر

حضوری/ غیرحضوری:

ارزیابی محیط یادگیری خانه. پرسشنامه: این آزمون می­ تواند به صورت غیرحضوری هم انجام شود.

ارزیابی محیط یادگیری خانه. مشاهده: این آزمون باید به صورت حضوری و توسط ارزیاب آموزش­ دیده انجام شود.

ارزیابی محیط یادگیری خانه. تکلیف محور: این آزمون باید به صورت حضوری و توسط ارزیاب آموزش‌دیده انجام شود.

ارزیابی محیط یادگیری خانه. پایش روزانه: این آزمون می­ تواند به صورت غیرحضوری هم انجام شود.

ارزیابی محیط سواد خانه: این آزمون می­ تواند به صورت غیرحضوری هم انجام شود.

 

در صورت درخواست اجرای آزمون بصورت خصوصی فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

فرم درخواست زیر را کامل نمایید.