آزمون خود کنترلی 

معرفی کوتاه :

آزمون خود کنترلی یکی از مباحث کلیدی رشد شناختی، اجتماعی و هیجانی است که در زندگی کودکان نقش مهمی دارد و از جمله شایستگی‌های مهم کودکان برای موفقیت در مدرسه، پیشرفت تحصیلی بیشتر و سازگاری با محیط به حساب می­‌آید. هم­چنین می­‌تواند پیش‌بینی‌­کننده نیرومندی برای پیامدهای رشدی کودک باشد. مثلاً اغلب والدین و بزرگترها از کودکان انتظار دارند برای برآورده شدن خواسته­‌هایشان صبر کنند، احساسات نیرومند خود را کنترل کنند، کارها و تکالیف روزانه خود را بدون نیاز به تذکر انجام دهند.

 خود کنترلی در اوایل کودکی شامل دو بخش است:

  • خود کنترلی رفتاری که شامل کنترل بر رفتار بیرونی مانند توانایی رفتار بنا بر درخواست بزرگترها و مدیریت رفتار و هیجانات به طور سازگارانه و در موقعیت‌های ویژه است.
  • خود کنترلی شناختی که شامل کنترل شناخت مانند توانایی تمرکز و توجه، هدایت و نظارت بر تفکر و حل مسئله و درگیری مستقلانه در فعالیت‌های یادگیری است.

مدت زمان لازم برای اجرای آزمون خود کنترلی: حدود 15 دقیقه

تعداد کل تست­‌دهندگان تا به حال: بیش از 600 نفر

حضوری/ غیرحضوری: این آزمون می‌تواند به صورت غیرحضوری هم انجام شود.

مقیاس / آزمون خود کنترلی برای کودکان بر اساس تعاریف شناختی- رفتاری از مفهوم خود کنترلی توسعه یافته است. این مقیاس به گونه‌ای تهیه و تنظیم شده است که می‌تواند توسط مادر (والد) و مربی (معلم) تکمیل شود. ساختار مقیاس دارای دو بخش شناختی- شخصی و رفتاری- بین ­فردی است. بخش شناختی-شخصی توانایی تمرکز بر تکلیف و بخش رفتاری-بین­‌فردی رفتارهای آزاردهنده یا اختلالی را اندازه­‌گیری می‌کند. نمره گذاری مقیاس بر اساس یک طیف 4 امتیازی (از خیلی زیاد تا خیلی کم) انجام می‌شود. والدین/ مربیان باید سؤال‌ها را با دقت بخوانند و گزینه‌ای را که فکر می‌کنند با رفتار کودک در موقعیت‌های مختلف بیشتر انطباق دارد انتخاب کنند. گزینه خیلی کم به معنای آن است کودک اگر نه اصلاً، خیلی به ندرت آن رفتار را از خود نشان می‌دهد و گزینه خیلی زیاد به معنای آن است که کودک آن رفتار را به شدت و با فراوانی زیاد انجام می‌دهد. در غیر این ‌صورت یکی از دو گزینه کم یا زیاد را انتخاب کند. دامنه نمره بین 15 تا 60 قرار دارد و نمره بالاتر به معنای توانایی کودک برای خود کنترلی بیشتر است.

 

در صورت درخواست اجرای آزمون بصورت خصوصی فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

فرم درخواست زیر را کامل نمایید.