آزمون سنجش فعالیت بدنی کودک – پیش دبستانی

معرفی کوتاه:

این ابزار / آزمون برای اندازه‌گیری و سنجش فعالیت بدنی کودک و رفتارهای بی‌تحرک کودکان در محیط خانه و در 3 روز (1 روز در طول هفته و 2 روز آخر هفته) طراحی شده و دارای 37 سوال است. این پرسشنامه شامل یک فهرست از فعالیت‌های عمومی کودکان پیش­‌دبستانی است که با پاسخ “بله” یا “خیر”  تعیین و اگر پاسخ “بله” باشد مدت زمان صرف شده در آن فعالیت مشخص می‌شود.

افزون‌ بر این، اطلاعاتی نیز در مورد اینکه آیا کودک در فعالیت‌های سازمان‌یافته در طول هفته شرکت کرده است، به دست می‌دهد. والدین نوع فعالیت، زمان صرف­ شده در هر فعالیت و تعداد دفعاتی که معمولاً در آن هفته فعالیت انجام می‌شود را گزارش می‌دهند. اطلاعات دیگری نظیر مدت زمانی که کودک در خارج از خانه می‌گذراند و یا شرایط آب و هوایی که می‌تواند بر رفتارهای فعالیتی تأثیر بگذارد را نیز شامل می‌شود.

پرسشنامه با این فرض طراحی شده است که تأثیرات چندگانه‌ بر رفتار کودک وجود دارد که منعکس‌کننده چارچوب اجتماعی زیست محیطی است. موارد مربوط به این تأثیرات بالقوه؛ فعالیت بدنی، عادات و نگرش‌های والدین، جمعیت خانواده، محیط خانه و محله و ماهیت فعالیت‌های کودک را در برمی‌گیرد. سؤال‌های مربوط به فعالیت کودک با استفاده از مقیاس درجه‌بندی‌بندی فعالیت کودک به 5 سطح پیش‌رونده 1) به گونه کامل ثابت، 2) ثابت اما با حرکت یک عضو یا تنه، 3) در حال حرکت به آرامی، 4) در حال حرکت با سرعت متوسط، 5) در حال حرکت با سرعت طبقه‌بندی می‌شود.

معرفی مولفه‌های آزمون:

  • فعالیت بدنی والدین و عادت‌های والدگری
  • خانه و همسایگی
  • کودک و والد

مدت زمان لازم برای اجرای آزمون: حدود 45 دقیقه

تعداد کل تست ­دهندگان تابه حال: حدود300 نفر

حضوری/ غیرحضوری: این آزمون می‌تواند به صورت غیرحضوری هم انجام شود.

 

در صورت درخواست اجرای آزمون بصورت خصوصی فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

فرم درخواست زیر را کامل نمایید.