آزمون سنجش مهارت های اولیه ریاضی

معرفی کوتاه :

مهارت­ های اولیه لازم در ریاضی شامل شایستگی در اعداد (به معنای توانایی درک ارزش مقادیر کم)، قضاوت در مورد اعداد، بزرگی و کوچکی آن­ ها، شمارش، پیوند دادن و گسستن مجموعه­ ها از هم می‌باشد. به بیان دیگر مهارت‌های اولیه ریاضی شامل طیف گسترده‌ای از مهارت­ ها مانند شمارش شفاهی، مقایسه، مرتب سازی، تخمین، حساب (شامل جمع و تفریق اولیه و راهبردهای شمارش)، تفکر فضایی، اشکال، اتصال و جدا کردن اشکال هندسی، و محاسبه (محاسبه طول، سطح، حجم و وزن) معرفی می شود.

مدت زمان لازم برای اجرای آزمون: حدود 30 دقیقه

تعداد کل تست­ دهندگان تا به حال: حدود 400 نفر

حضوری/ غیرحضوری: این آزمون باید به صورت حضوری و توسط ارزیاب آموزش ­دیده انجام شود.

معرفی مولفه ­های آزمون سنجش مهارت های اولیه ریاضی:

 آزمون سنجش مهارت های اولیه ریاضی دارای 35 سؤال از چهار زیرمقیاس مفاهیم پایه (22 سؤال) ، آشنایی با اعداد و شمارش (12 سؤال) ، هندسه و آگاهی فضایی (11 سؤال) و اندازه‌گیری (2 سؤال) طراحی شد. تعداد سؤال­ های هر طبقه و مؤلفه براساس اهمیت و وزن هر کدام از مفاهیم بر مبنای حجم مربوط به آنها در کتاب‌های ریاضی پیش­ دبستانی و نیز با رعایت میزان سهولت و دشواری هر سؤال تعیین شده است.

مفاهیم پایه شامل درک کودک از اندازه، رنگ­ ها، شباهت‌ها و تفاوت­ ها، ارتباط­ات، الگوها، و تناظر یک به یک، هندسه و آگاهی فضایی شامل درک مکان، جهت فضایی و جایگاه اشیاء و شناخت اشکال و اندازه‌گیری شامل اندازه ­گیری با استفاده از واحدهای غیراستاندارد است.

در صورت درخواست اجرای آزمون بصورت خصوصی فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

فرم درخواست زیر را کامل نمایید.