شهر دوستدار کودک و خدمات موسسه هم‌نوا در این زمینه

  • شهر دوستدار کودک شهری است که حقوق کودک را به رسمیت می‌شناسد. دیاری‌نو پروژه‌ای فراگیر، یکپارچه و چندوجهی است که برای رسیدن به شهرهای توسعه‌یافته از نگاه تحقق همه‌جانبه حقوق و استعدادهای کودکان تلاش می‌کند.
  • موسسه هم‌نوا آوای رویش، طراح و مجری پروژه‌های شهر دوستدار کودک، خدمات باکیفیت و در دسترس برای کوکان، خانواده‌ها و سازمان‌ها و نهادهای شهری است.
  • تحقق کامل حقوق کودکان در شهر تحت تاثیر ابعاد مختلف کالبدی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی قرار دارد. هدف موسسه هم‌نوا و پروژه ملی دیاری‌نو برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای چارچوبی منعطف برای تاثیرگذاری در این ابعاد و ارتقای تعامل کودک با مکان‌هایی است که در آنها حضور دارد.
  • تنوع خدمات قابل ارائه از سوی موسسه هم‌نوا آوای رویش شامل طیف وسیعی از خدمات آموزشی، اجرایی، طراحی خدمات، پژوهش در حوزه کودکی است و در ساختار ذیل قابل طبقه‌بندی است.
خدمات همنوا 1

خدمات مرتبط با کودک، والدین و محیط خانه

خدمات همنوا 2

خدمات مرتبط با فضاهای شهری

خدمات همنوا 3

خدمات مرتبط با مراکز آموزشی کودک و مربی

خدمات همنوا 4

خدمات مرتبط با سازمان‌ها و نهادهای شهری

حمایت از توسعه و پایداری پروژه‌های شهر دوستدار کودک حمایت از کیفیت زندگی نسل‌های امروز و آینده است.

بر اساس پژوهش‌های اقتصادی پربازگشت‌ترین سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در سال‌های اولیه کودکی است همچنین بسیاری از مشکلات عمده اقتصادی و اجتماعی مانند جرم و جنایت ؛ ترک تحصیل ، شرایط نامطلوب سلامت و سطح پایین م‌هارت‌های نرم  اجتماعی و عاطفی ناشی از عدم توجه به آموزش‌های دوران کودکی است بنابراین رشد فردی شهروندان محصول رشد همه جانبه دردوران کودکی است از طرفی اگر در جامعه، و سازمان‌ها به دنبال کارایی هستیم، بهره‌وری افراد سازمان‌ها ارتباط مستقیمی با شایستگی‌‌های این افراد مثل تفکر خلاق، ارتباط موثر، خودمدیریتی و قابلیت‌های کار گروهی دارد که پایه‌‌های همه آن‌ها در دوران کودکی ایجاد می‌گردد. بنابراین اساس رشد و توسعه فردی، رشد اجتماعی، رشد سازمانی و رشد اقتصادی در این دوران شکل می‌گیرد به نظر می‌رسد مسیر توسعه کشور از کودکی می‌گذرد و آینده به وسعت دنیای بی‌انتهای کودکی توسعه می‌یابد.

ما انتظار داریم در افق 1404 جامعه ایرانی جامعه برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری و متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌‌های اجتماعی باشد. جامعه‌ای فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر مومن و رضایت‌مند برخوردار از وجدان کاری و روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی داشته باشیم و شکوفایی همه این‌ها در صورتی میسر خواهد شد که برای شکل‌گیری آن از دوران کودکی شهروندانمان سرمایه‌گذاری کنیم .

ایجاد شهر دوستدار کودک یکی از راهکارهای موثر برای نیل به اهداف فوق است . این اقدام پروژه‌ای بین‌المللی برای خلق و توسعه شهرهایی است که کودکان در آن شهروند تمام و عیار شناخته می‌شنوند و حقوق شهروندی شان محقق می‌شود.

شهر دوستدار کودک فرصتی برای تحقق اصول کنوانسیون حقوق کودک است.

با دقت و بررسی تمامی ‌پیمان‌نامه‌‌ها و قوانینی که در حوزه کودک در طی سالیان متمادی تصویب شده است، چهار اصل پایه‌ای که تمامی ‌بندهای پیمان‌‌نامه‌‌های حقوق کودک بر پایه آن بنا شده، را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

  1. این حقوق برای همه کودکان بدون هرگونه تبعیضی باید وجود داشته باشد.
  2. زمانی که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.
  3. تمامی ‌کودکان حق زندگی و رشد دارند.
  4. تمامی ‌کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی ‌اموری که به آن‌ها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.

فرآیند ایجاد شهر دوستدار کودک

در اواخر سال ۲۰۱۸ یونیسف با توجه به چالش‌های موجود، آخرین کتابچه‌ی راهنمای شهر دوستدار کودک شامل مراحل گام به گام ایجاد شهر دوستدار کودک و درس‌های فراگرفته از سراسر مناطق مختلف جهان را منتشر کرده است.

آنچه بیش از همه مورد تاکید یونیسف است فرآیند تکاملی شهر دوستدار می‌باشد:

فایل چهارچوب شهر دوستدار کودک یونیسف

در سال اول؛ ساختارهای هماهنگی و مدیریت ایجاد می‌گردد، همچنین ارزیابی و تحلیل وضعیت کودکان در ابعاد مختلف  برای تدوین برنامه متناسب هر شهر انجام می‌شود. در بازه زمانی دو تا پنج سال بعد، برنامه عملیاتی اجرا  و مجددا ارزیابی صورت می‌گیرد تا روند بهبود و پیشرفت پروژه مشخص گردد. پس از آن یونیسف شهر مورد نظر را به عنوان شهر دوستدار کودک به رسمیت می‌شناسد. در مرحله بعد، با گام‌های فراتر از گذشته، برنامه عملیاتی جدید تدوین می‌گردد.

بنابراین اقداماتی که به صورت پراکنده و در یک ساختار سازمان نیافته انجام می‌شود لزوماً منجر به شکل‌گیری شهر دوستدار کودک نخواهد شد.

شهر-دوستدار-کودک---برنامه-اجرایی-یک-تا-پنج-ساله

نیل به شهر دوستدار کودک بدون هم افزایی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی و جامعه محلی میسر نخواهد بود از اینرو شناسایی ظرفیت‌های متعدد سازمان‌هایی از این دست که بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این امر دخیل هستند و حمایت آن‌ها برای تعریف اقدامات مشترک و مستمر افزایش اثر بخشی اقدامات در جامعه را به همراه خواهد داشت .

ما در هم‌نوا آماده این تا با بستری علمی و عملی همه شهرهای ایران را در راستای نیل به شهر دوستدار کودک حمایت کنیم. تماس با موسسه هم‌نوا

خدمات هم‌نوا در حوزه شهر دوستدار کودک : خدمات مرتبط با کودک، والدین و محیط خانه

خدمات هم‌نوا در حوزه شهر دوستدار کودک : خدمات مرتبط با فضاهای شهری

خدمات همنوا - خدمات شهری

خدمات هم‌نوا در حوزه شهر دوستدار کودک : ایجاد و گسترش فضاهای مطلوب برای کودکان

خدمات هم‌نوا در حوزه شهر دوستدار کودک : خدمات مرتبط با مراکز آموزشی کودک و مربی

خدمات هم‌نوا در حوزه شهر دوستدار کودک - خدمات مرتبط با مراکز آموزشی کودک و مربی

خدمات هم‌نوا در حوزه شهر دوستدار کودک : خدمات مرتبط با سازمان‌ها و نهادهای شهری