پروژه تقویت عدالت

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) مفهومی است که طی آن یک بنگاه اقتصادی به مواردی فراتر از افزایش سود و انباشت حداکثری منابع توجه می‌کند. به عبارت دیگر طبق مدل کارول، یک شرکت یا بنگاه اقتصادی طی چهار مرحله از سطحِ سودآوری به سطحِ شهروندشرکتی رسیده و مسئولانه برای رشد و ارتقای مناطق پیرامونی خود فعالیت می‌کند. در ادبیاتِ جدیدِ بنگاه‌داری، مفهوم مسئولیت اجتماعی به «خلق ارزش مشترک» (CSV) بدل گشته و بنگاه اقتصادی برای افزایش سود بلندمدت خود (نه فقط منافع مالی) به دنبال ایجاد مشابهت در اهداف و اولویت‌ها با جامعه میزبان و مناطق پیرامون (عملکردی) خود می‌باشد. در این تعریف، افزایش و تضمینِ سودِ یک بنگاه اقتصادی در گرو افزایش و تضمین سودِ ساکنانِ منطقۀ فعالیت آن دانسته شده؛ و لذا یک بنگاه موفق و متعهد تلاش می‌کند به طرق مختلف اهالی منطقه فعالیت خود را در منافع حاصل از فعالیت، شریک نماید.

 

 

این دیدگاه در شرکت ملی صنایع مس ایران، باعث تعریف پروژه‌ای تحت عنوان «تقویت عدالت آموزشی» گردید؛ تا از طریق سرمایه‌گذاری این شرکت در رشد و آموزش کودکان ِمناطقِ جوارکارخانه‌ای، شرایط برای توسعه اقتصادی و اجتماعی این مناطق فراهم شود. در این تعریف، علاوه بر هدایت منابع انجام مسئولیت اجتماعی شرکت مس به سمت اقدامات خداپسندانه و موثر، شرایط برای آموزش زمینه‌ای و اصولیِ نیروی مورد نیاز این شرکت در بلند مدت نیز فراهم می‌شد. همچنین مشارکت یک بنگاه اقتصادی در فعالیت پایه‌ای همچون تقویت عدالت آموزشی و افزایش سطح دسترسی کودکان مناطق «دور از مرکز» به بالاترین کیفیت خدمات آموزشی، الگویی برای سایر بنگاه‌ها بوده و می‌تواند در رشد و تعالی میهن عزیز اسلامی موثر باشد.

موسسه هم‌نوا به عنوان یکی از اعضای اتحادیه شرکت‌ها (کنسرسیوم) طراحی و اجرای این پروژه، افتخار دارد دستاوردهای پروژه «زرند: شهری برای کودکان» و تعمیم‌های آن را در قالب پروژه تقویت عدالت آموزشی به اهالی شهرستان‌های «شهربابک، انار، رفسنجان» در استان کرمان و «ورزقان، اهر، هریس» در استان آذربایجان شرقی ارائه نماید.