کتاب سال بازی-تقویم ۱۳۹۹ (۵۴ بازی‌برای‌یک‌سال‌تعامل‌ورشد)

۸۰,۰۰۰ تومان

هزینه ارسال در قیمت لحاظ شده است

کتاب سال بازی، یا تقویم هزار بازی یک محصول تعاملی با هدف افزایش فرصت‌های گفتگو و فعالیت‌های منجر به رشد کودکان است. این محصول شامل 54 بازی، 54 کتاب، 54 تصویر برای تعامل، و یادداشت‌هایی در مورد بازی و راهنمای استفاده از تقویم است.

موجود در انبار