Tag Archives: بم

شهر دوستدار کودک | شهر سالم و توانمند

تاریخچه شهر دوستدار کودک

«شهر دوستدار کودک»، شهر سالم و توانمند یک جامعه و یک شهر سالم و توانمند از افراد مختلفی تشکیل می‌شود. بانوان، بزرگسالان، سالمندان و حتی کودکان باید بخشی از این جامعه را تشکیل دهند. در این جامعه‌ی سالم، باید به حقوق تک تک این گروه‌ها احترام گذاشته شده و به آن‌ها توجه شود. در یک […]