Tag Archives: فضای دوستدار کودک

فضای دوستدار کودک

فضای دوستدار کودک - کودکان در حال بازی در سطح شهر امن

فضای دوستدار کودک   زمانی که حرف از توسعه و ایجاد جهانی مناسب برای زندگی همه اقشار و سنین در میان باشد تأثیر رعایت حقوق کودکان و نوجوانان و ایجاد فضاهایی در خور آن‌ها یا به عبارتی فضای دوستدار کودک مورد توجه قرار می‌گیرد. همان‌طور که می‌دانید امروزه ۲۰ درصد از جمعیت جهان را افراد […]